Lò Hấp MST 30TS

18,800,000

Lò Hấp

Mã sản phẩm: MST 30TS